Jhalkathi, Barishal (Invitation)
 
Poddar Nagar, Jodhpur park, Kolkata-68
 
Sukanta Setu, Jadavpur, Kolkata-32
 
Nag Bari, Garia, Kolkata
 
Durga Bari, Alipurduar